سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اهمیت لوگو در طراحی سایت

 

همیت لوگو در ساخت وب سایت اهمیت لوگو در  طراحی سایت در مشهد   پباده سازی یک لوگو متناسب و ایده ال برای کسب و عمل شما بسیار اساسی و حیاتی میباشد، درین نوشته ی علمی به تحلیل اهمیت لوگو در طراحی وب سایت خوا هیم پرداخت.

پباده سازی یک لوگو متناسب و ایده ال برای کسب و فعالیت شما بسیار اصلی و حیاتی میباشد، درین نوشته‌علمی به محاسبه اهمیت لوگو در طراحی وب خوا هیم پرداخت.

 

تحت عنوان مالک یک کسب و عمل بعداز گزینش هدف ها و طراحی وب نیاز به یک نشان اختصاصی برای تارنما خویش خواهید داشت. وقتی که لوگو یک وبسایت چشم گردیده و به خیال سپرده خواهد شد آن برهه زمانی به غرض خویش رسیده میباشد. صرفا لوگوهایی به خیال سپرده می‌شوند که به نحوی خاص پباده سازی گردیده باشند و سرشار از خلاقیت بوده در ذهن به یاد ماندنی باشند و استفاده کننده با دیدن آن به خاطر سرویس ها و محصول ها وب سایت شما بیفتد. یک نشان ماهر تاثیر شگرفی در تبلیغات خواهد داشت. دقت داشته باشید که لوگو نقش قابل توجهی در نام و نشان بصری مارک سازی دارااست. لوگوی وب سایت نصیب مهمی از تجارت و طراحی وب شما به شمار می رود.

 

لوگو (logo) نشان دهنده کسب و فعالیت میباشد و بهتر میباشد در طراحی وب سایت در بالای سایت سمت راست قرار می‌گیرد. لوگو به شما یاری می نماید تا مشتریان، مارک شما‌را به سادگی شناسایی و به آن اعتماد (brand trust) نمایند. به این ترتیب، تعیین آن برای وبسایت تجاری باید با تمرکز خیلی بیشتری شکل گیرد. با پاره ای تفکر خلاقانه (یا این که خلاقیت)، می‌توانید لوگویی تعیین و پباده سازی فرمایید که تأثیر مثبتی بر روی کسب و فعالیت شما داشته باشد. مثلا مواقعی که در تعیین شایسته ترین لوگو برای یک سایت تجاری اهمیت داراست عبارتند از:

 

کارهایی رقبای خویش را نظارت نمایید

شایسته ترین شیوه برای انجام این عمل ، در آغاز تحلیل نمایید که ناحیه کاری شما درباره با چه موضوعی می‌باشد ؟ و رقبای شما چه نوع لوگویی برای کسب و کارشان گزینش نموده اند. نتیجه ها ظریف تری درخصوص لوگوی کسب و شغل های برتر به دست آورید و فعلا بدین مورد بیندیشید که برای سایت تان چه چیزی می‌خواهید. شما می‌توانید با مراجعه به تارنما رقبا و نظارت لوگو آنان، برای ساخت سایت خویش لوگو قابل قبولی را پباده سازی فرمائید.

 

آسانی

کارایی فرمائید در ساخت وب سایت خویش از لوگو معمولی استعمال فرمایید. لوگو بی آلایش به به عبارتی اندازه نیز مخاطبان بیشتری جذب خواهد کرد. به لوگوی بزرگترین شرکت ها برای مثال Facebook ، Nike ، McDonald ، Apple و FedEx اعتنا نمائید. کلیه این لوگو ها در یک چیز مشترک می‌باشند که آن هم بیان کنده آسانی (simplicity) آنان میباشد. هر چه لوگوی شما معمولی خیس باشد به خیال و خاطر سپردن آن بی آلایش خیس است و پیام حوزه‌ کاری به کاربر بهتر انتقال میابد.

 

لوگو پیام شما‌را انتقال می‌دهد

لوگو منطقه کاری شما‌را نشان می‌دهد، پیش از اینکه پباده سازی لوگو را مقدمه فرمائید ، یک گزاره کوتاهی که کسب و عمل شما‌را تعریف می نماید در حیث بگیرید و آن‌گاه لوگو را با رعایت آن پیامی که در لحاظ دارید پباده سازی فرمائید بطوریکه کاربر به راحتی بتواند پیام کسب و عمل شما‌را با دیدن لوگو بهتر فهم و شعور نماید.

 

در گزینش رنگ مطلوب لوگو اعتنا فرمائید

گزینش رنگ درست در پباده سازی یک لوگو بسیار اصلی است. تعیین رنگ درست می‌تواند انتقال پیام لوگوی را راحت کند. و همینطور می می بایست از رنگ های چندگانه یا این که رنگارنگ در پباده سازی لوگو خوداری فرمائید مگر اینکه خیلی ضروری باشد. گزینش رنگ ها در سختی دربین 1 تا 3 عادلانه می‌باشد. دقت داشته باشید که در طراحی وب به ادغام رنگی لوگو و دورنما تارنما توجه نمائید. دفت داشته باشید که لوگوی پباده سازی گردیده با طراحی وب شما منطبق داشته باشد.

 

طراح لوگو استخدام نمایید

هیچ گاه کارایی نکنید که لوگو کسب و کارتان را خودتان پباده سازی نمائید مگر اینکه طراح ماهر گرافیک باشید. همینطور بایستی کسی را استخدام فرمایید که در واقع اپ های شما‌را پیاده سازی نماید. که با تصور رشته ایی که در ذهنتان دارید، طراح می تواند لوگو را به نیکی پباده سازی کند.